Information om 945863 leverantörsfakturor från 7773 leverantörer till Örebro kommun sedan 2018. Datan är hämtad från Örebro kommuns sida för öppen data.

2021

Konto Antal fakturor Summa
Bidrag, förening kommunalförb 333 75 395 825,94 kr
Pensutb intjänade före 1998 11 65 888 119,00 kr
Köp, fristående gymnasieskola 107 61 617 276,00 kr
Köp plats i särskilt boende 242 61 038 435,00 kr
Köp ensk bedriven förskola 154 58 529 002,00 kr
Köp, fristående grundskola 51 56 343 673,00 kr
Anläggn gata väg bro ledn park 250 45 869 701,00 kr
Konsulttjänster 1110 42 983 245,00 kr
Byggnation 109 40 340 792,00 kr
Uppdragsersättning enl avtal 795 35 404 524,00 kr
Köp av huvudverksamhet 233 29 568 427,00 kr
El 11778 29 107 542,00 kr
Fastigh, anläggn, rep entrepre 557 27 435 869,00 kr
Lokalvård exempelvis städning 2380 27 207 721,00 kr
Ers för personliga assistenter 5 26 274 469,00 kr
IT-tj standpr licenser pc-pr 252 26 059 533,00 kr
Pensionskostnad ABÅP KAP-KL 6 21 702 899,47 kr
Köp, IFO övrigt enligt avtal 358 21 185 911,00 kr
Köp, LOV omvårdnad 70 18 962 672,00 kr
Livsmedel 30572 15 119 578,00 kr
Lokalhyror, kontrakt 111 13 758 777,00 kr
Försäkringspremier 20 12 052 913,00 kr
Inköp, inventarier 639 11 957 020,00 kr
Övriga främmande tjänster 593 10 838 434,00 kr
Div skatter och offentliga avg 58 10 415 916,00 kr
Köp tekn servicetjänst enl avt 471 10 393 729,00 kr
Inköp bilar o transportmedel 27 10 227 901,00 kr
Entrepr, grävmaskin med förare 468 9 455 514,00 kr
El-arbeten 343 9 200 878,00 kr
Inköp, IT-utrustning 777 8 379 017,00 kr
Rep underhåll maskin invent 2877 7 810 870,00 kr
Köp IT-tjänster enligt avtal 476 7 808 143,00 kr
Inköp, verksamhetsinventarier 473 7 703 182,00 kr
Företagshälsovård 100 7 408 583,00 kr
Köp mindre rep underh fastigh 1440 7 134 267,00 kr
Transporter 966 7 110 648,00 kr
Tele- och IT-kommunikation 408 6 581 630,00 kr
Hyra bil,andr transpm merän1år 108 6 176 244,00 kr
Köp, tjänst avfallsförbränning 39 6 066 953,00 kr
Köp, daglig verksamhet 16 5 807 256,00 kr
Larm och bevakning 614 5 745 789,00 kr
Inköp anläggn underhållsmat 536 4 853 746,00 kr
Köp, LOV serviceinsatser 68 4 665 725,00 kr
Förbrukningsmaterial 4531 4 560 955,00 kr
Tvätt, arbetskläder o textilie 1584 4 352 525,00 kr
Förbr mtrl ped mtrl ej böcker 4922 4 308 357,00 kr
Köp, fristående förskoleklass 43 4 205 085,00 kr
Bidrag, skötsel 80 4 085 401,00 kr
Inköp mask aggregat mät p-inst 97 4 065 868,00 kr
Entrepr,transporter med förare 359 3 918 751,00 kr
Personaluppvakt o gåvor,intern 557 3 800 594,00 kr
Avg ex medlem inträde tvlicens 286 3 557 521,00 kr
Köp, tjänst snöröjning 186 3 445 564,00 kr
Köp enl löpa avt fastighskötse 549 3 385 739,00 kr
Avg kurser konf studieb mässor 780 3 309 160,00 kr
Inköp, tryckrör, markavlopp 57 3 298 059,00 kr
Asfaltsåterställning 120 3 253 356,00 kr
Inköp, rör m.m. enligt artikel 195 3 221 584,00 kr
Köp, skolskjutsar 137 3 219 108,00 kr
Köp, gymnasieskola ordinarie 101 3 216 934,00 kr
IT-tj syslic vht stödsys avg n 180 3 155 195,00 kr
Hyra av arbetsmaskiner 386 2 940 600,00 kr
Inköp, slam till jordbruk 11 2 859 037,00 kr
Inhyrda sjuksköterskor 54 2 821 697,00 kr
Köp, språktolk 344 2 787 289,00 kr
Konsulttjänst, projektering TF 89 2 776 648,00 kr
Övr främmande tj trygghetslarm 350 2 624 486,00 kr
Entrepr, väg- gatuskyltning 164 2 571 371,00 kr
Förbrukningsinventarier 936 2 295 929,00 kr
Måltid brukare elever barn anh 55 2 290 993,00 kr
Köp kom grundskpl ordinarie 63 2 262 764,00 kr
Inköp, mobiltelefon o tillbehö 593 2 247 941,00 kr
Bostadssociala bidrag 132 2 247 738,00 kr
Övr främ tj läkare sjukvund br 38 2 240 053,00 kr
Arbets skydd profilkläder arbs 944 2 234 324,00 kr
Porto 562 2 012 133,00 kr
Köp transportservice färdtjäns 2 2 000 790,00 kr
Städ skötse renhållntj fastigh 397 1 968 601,00 kr
Sophämtn återvinn avfallsförbr 2319 1 955 805,00 kr
Köp, glasning 254 1 919 469,00 kr
Lokalhyror särskilt boende 238 1 876 066,00 kr
Lokalhyror parkering garage 700 1 785 604,00 kr
Labmat läkemed sjukvårdsartikl 2028 1 777 261,00 kr
Köp fris gymnskola särskilt st 6 1 583 431,00 kr
Köp, teckentolk 256 1 579 571,00 kr
Köp transpserv enl avt kollekt 4 1 578 408,00 kr
Köp, annan utbildning 67 1 559 799,00 kr
Anläggningsavgifter 6 1 527 101,00 kr
Inkontinensartiklar blöjor 1328 1 450 346,00 kr
Böcker, läroböcker 716 1 445 509,00 kr
Inköp, el-material 281 1 423 953,00 kr
Vatten avlopp slamsugning 227 1 414 822,00 kr
Reklam och information 81 1 398 066,00 kr
Drivm biogas fordon int klimav 1308 1 397 945,00 kr
Entreprenad, ÄTA, TF 10 1 334 600,00 kr
Grupplivförsäkring 3 1 322 494,00 kr
Övriga fastighetskostnader 153 1 256 315,00 kr
Inköp, konstverk och samlingar 12 1 249 859,00 kr
Inköp,byggnader tekn anläggn 3 1 232 860,00 kr
Förbr mtrl städ rengöringsmtrl 2012 1 222 000,00 kr
Kontorsmaterial 2745 1 170 539,00 kr
Inhyrd personal 89 1 137 973,00 kr
Köp elevresa logi resor simni 208 1 118 332,00 kr
Fjärrvärme 77 1 103 514,00 kr
Elektronisk media 72 1 085 835,00 kr
Omvårdnadshjälpmedel 176 1 082 356,00 kr
Konsulttj handledning personal 194 1 055 732,00 kr
Inköp verktyg o handredskap 364 1 021 482,00 kr
Trycksaker 221 975 667,00 kr
Inköp, läsplatta 54 959 691,00 kr
Böcker svensk litteratur bibl 324 933 718,00 kr
IT-tj avt service underhåll sy 76 918 557,00 kr
Köp ensk bedrivet familjedaghe 25 906 590,00 kr
Inköp, makadam, singel 57 893 358,00 kr
Konsulttjä,projektering,ÄTA,TF 7 887 633,00 kr
Förbr mtrl polyminiumklorid 10 879 509,00 kr
Brandskydd 264 843 989,00 kr
Administrativa tjänster 70 836 107,00 kr
Förbr mtrl kemisktekn prod 274 832 765,00 kr
Inköp utrustn kök badrum tvätt 154 820 337,00 kr
Förbr mtrl polymer 7 805 209,00 kr
Tidningar och tidskrifter 179 796 762,00 kr
Inköp elkraft va gas f distrib 4 778 483,00 kr
Leasing inv långa avt merän1år 678 776 728,00 kr
Övriga bidrag till enskilda 79 746 034,00 kr
Annonsering 113 713 341,00 kr
Rivning 4 705 782,00 kr
Inköp, VVS-material 109 694 917,00 kr
Hyra bil,transpmedel mindr 1år 104 690 528,00 kr
Drivm syntet diesel int klimav 20 679 357,00 kr
Böcker tidn elektronisk media 274 661 174,00 kr
Köp, tjänst parkskötsel 56 658 664,00 kr
Inköp,krossat grus 0-90 0-150 69 653 813,00 kr
Drivm diesel intern klimatavg 125 653 619,00 kr
Övr kostn för transportmedel 185 637 263,00 kr
VVS-arbeten 40 621 016,00 kr
Förvaltningsavgifter 3 608 744,00 kr
Inköp, byggnadsmaterial 209 600 037,00 kr
Köp, korttidsplats 30 599 546,00 kr
Förbr mtrl järnsulfat 29 598 716,00 kr
Rep undh förbrukninv.kaffema 256 576 501,00 kr
Förbrmtrl djur och växter 108 574 820,00 kr
Friskvårdscheck 6 572 893,00 kr
Köp, kommunal förskola 12 569 469,00 kr
Böcker, facklitteratur 384 555 351,00 kr
Konsulttjänst, byggledning, TF 32 549 655,00 kr
Inköp, väggrus stenmjöl 80 536 461,00 kr
Inköp, bärlagergrus 0-18, 0-35 202 534 762,00 kr
Inköp vattenmätar mätinstrumen 4 510 183,00 kr
Inköp, växter, utsäde 28 505 200,00 kr
Entreprenad, belysning, TF 10 501 706,00 kr
IT- förbrukningsmaterial 276 498 972,00 kr
Inköp, byggnadsinventarier 4 483 720,00 kr
Snöröjning 35 477 980,00 kr
Övr fr tj brukare-elevaktivite 239 464 681,00 kr
IT-tj servicebyråtj köp driftt 53 452 272,00 kr
Inköp, skyltar, trafikmärken 68 428 681,00 kr
Korttidshyra av inventarier 203 409 280,00 kr
Konsulttj,förundersökningar,TF 12 397 034,00 kr
Inköp mark o fyllnadsmat 104 396 768,00 kr
Självrisker 92 393 326,00 kr
Inköp, järn stål metallvaror 523 392 718,00 kr
IT-tjänster övr köp IT-tjänste 108 344 042,00 kr
Entrepr, sprängning 1 340 285,00 kr
Lokalhyror moduler paviljong 8 311 634,00 kr
Konsulttjänst, teckentolk 53 299 420,00 kr
Gåvor, externa 45 297 933,00 kr
Eldningsolja 7 292 916,00 kr
Enklare förtäring interna möte 364 285 308,00 kr
IT-tj service stköp inst under 10 272 479,00 kr
Rep gata väg bro ledning park 37 271 383,00 kr
Entrepr, kameraundersökning 11 263 129,00 kr
Kundförluster 1 257 231,00 kr
Terminalglasögon 303 242 554,00 kr
Köp dagvårdsresor 13 227 125,00 kr
Inköp av el f drift distribanl 2 223 000,00 kr
Personalrepresentation,internt 132 207 297,00 kr
Sjukvårdsartiklar vaccin 125 206 252,00 kr
Entreprenad tippning 87 201 310,00 kr
Köp entrepr inom kom uppdrag 22 197 066,00 kr
Hälso friskvårdsrelater tjänst 97 192 218,00 kr
Inköp, trävaror 34 187 885,00 kr
Representation, extern 32 187 327,00 kr
Inköp, betongrör brunnar m.m. 13 186 388,00 kr
Köp IP- och fulltextfaktura 14 176 406,00 kr
Konsulttjänst, besiktning, TF 17 169 466,00 kr
Drivm mack fordonsgas TF fordo 2 169 221,00 kr
Pensförsäkr förmånsbest ålders 5 160 958,00 kr
Köp gymnasiesärskola ordinarie 5 152 334,00 kr
Entreprenad, sanering, TF 5 150 513,00 kr
Entreprenad,vibrationsmätn,TF 11 149 368,00 kr
Specialmedia bibliotek 14 146 960,00 kr
Arbetsmarknförsäkring TFA-KL 2 138 097,00 kr
Drivm bensinblyfri int klimavg 137 133 704,00 kr
Lokal-och bostadshyror korttid 22 130 279,00 kr
Köp, obligatorisk särskola 1 128 357,00 kr
Köp, samordnad varutransport 36 125 677,00 kr
Avg avtal säkerhetstj kontante 28 123 625,00 kr
Sotning 43 121 193,00 kr
Inköp färger kemtekn prod 24 108 933,00 kr
Entrepr. laboratorieanalyser 25 101 328,00 kr
Måltider, näringsdryck 285 101 171,00 kr
Målningsarbeten 11 95 892,00 kr
Inköp, betong cement murbruk 6 94 597,00 kr
Fordonsskatt 58 91 219,00 kr
Köp särs stöd ensk fsk/frigrsk 2 84 032,00 kr
Driv och smörjmedel 8 70 801,00 kr
Bidrag premier o stipendier 13 68 660,00 kr
TeleITkom datakommunik ADSL 32 67 035,00 kr
Inhyrd omvårdnadspersonal 1 65 336,00 kr
Entrepr, hämtn avvattnat slam 1 59 275,00 kr
Entreprenad, mark-o jordprover 34 57 385,00 kr
Köp, kommunal fritidshem 4 56 440,00 kr
Markhyror 16 55 452,00 kr
Avg avtal bk/bg/pg/korttermina 106 55 112,00 kr
Div skatter off avg stämpelavg 45 54 413,00 kr
Vatten avlopp avgift 13 53 946,00 kr
Böcker övriga språk bibliotek 26 53 938,00 kr
Drivmedel, gas 25 53 023,00 kr
Entrepr, hämtning våtslam 9 52 017,00 kr
Tele IT-kom direktabon larm mm 94 49 742,00 kr
Dröjsmålsränta leverantörsfakt 75 48 485,00 kr
Bidrag ers till företag prakti 5 46 046,00 kr
Trädgårdssköts grönytor 2 44 611,00 kr
Köp kom förskolekl ej skolboms 5 40 038,00 kr
Div skatter off avg klimatavgi 3 37 400,00 kr
Förbr mtrl maskindiskmedel 7 35 830,00 kr
Avg förseningsavg levfakturor 81 35 339,00 kr
Leasingarbmask lå avt merän1år 16 33 323,00 kr
Förbr mtrl terapimaterial 16 31 962,00 kr
Div skatter off avg miljöavgif 14 28 812,00 kr
Köp skanning av fakturor 6 28 232,00 kr
Drivmedel Aspen miljöbensin 6 27 591,00 kr
Inköp, geotextilmatta 5 26 789,00 kr
Övr finansi kostn certifikatpr 4 25 693,00 kr
IT-tjänst, digital arbetsplats 4 25 602,00 kr
Inredningsarbeten 6 21 439,00 kr
Livsmedel vatten lättöl läsk 17 19 443,00 kr
Resor Parkeringsavg. Anställda 82 19 394,00 kr
Övr finans kostn,obligationlån 1 19 133,00 kr
Riskkostnader skadestånd 2 18 800,00 kr
Entrepren,trafikavstängning,TF 5 17 355,00 kr
Köp utf omvårdninsats internt 1 15 258,00 kr
Straffavg,skadestånd,intråners 1 15 000,00 kr
Köp, studiehandledning 1 13 900,00 kr
Bidrag kosters till praktikant 8 12 565,00 kr
Avg best under fraktfri belopp 101 12 184,00 kr
Förbr mtrl pedag anläggnunderh 7 10 387,00 kr
Entrepr, dykning 1 9 600,00 kr
Räntekostn, obligationslån 2 9 316,00 kr
IT-tj sysutv progtj lokalt cen 3 8 860,00 kr
Entrepr, betonghåltagning 2 4 210,00 kr
Anläggnavg el engångsavg 1 4 000,00 kr
Köp, förvaltningsresor 3 3 813,00 kr
Övriga riskkostnader 8 3 409,00 kr
Bidrag resebidrag för elever 8 3 187,00 kr
Resor, taxi anställda 1 3 055,00 kr
Entrepr,återställ park-grönyta 1 2 850,00 kr
Värme kyla kostn uppvärmn kyln 2 2 058,00 kr
Köp, lastpall- o emballage 13 1 931,00 kr
Resor, tåg anställda 3 1 692,00 kr
Konsulttjän,förprojektering TF 1 1 660,00 kr
Lokalhyror ej utnyttj bostäder 4 1 602,00 kr
Livsmedel vin 3 1 271,00 kr
Köp kommunal familjedaghem 2 1 065,00 kr
Entreprenad,trafiksignaler, TF 1 1 060,00 kr
Ekonomiskt bistånd 2 1 042,00 kr
Trängselsk kommuns egna bilar 31 853,00 kr
Livsmedel kioskvaror 3 791,00 kr
Avg återkall inkassoär kundfak 1 600,00 kr
Köp tjänst halkbekämpn sandn 5 580,00 kr
Konsulttj handledning uppdrags 1 500,00 kr
Köp, svefaktura 1 252,00 kr
Entrepr, upplastning slam 1 57,00 kr
Öresutjämning 226 0,00 kr
Resor utrike flyg anst klimavg 4 -1 563,00 kr
Resor, båt anställda 1 -2 407,00 kr
Konsulttjänst, språktolk 38 -112 983,00 kr
Lokalhyror 2:a hand lägenheter 151 -147 654,00 kr
Hotell och logi anställda 22 -215 083,00 kr
Skatteväxl regl gt-resor(ers L 2 -3 103 920,00 kr

Per månad 2021

Månad Antal fakturor Summa
Januari 23055 st 255 691 967,00 kr
Februari 17400 st 167 868 054,00 kr
Mars 23646 st 268 586 189,94 kr
April 22161 st 202 069 478,00 kr
Maj 20858 st 274 548 346,47 kr

Topp 100 leverantörer 2021

Leverantör Antal fakturor Summa
KPA PENSIONSSERVICE AB 18 st 74 513 217,47 kr
NCC CONSTRUCTION SVERIGE AB 56 st 48 648 765,00 kr
NERIKES BRANDKÅR 46 st 36 070 875,00 kr
FÖRSÄKRINGSKASSAN 10 st 26 434 019,00 kr
PASSIV!!!NORLANDIA CARE AB 15 st 23 385 906,00 kr
REGION ÖREBRO LÄN 873 st 23 263 093,00 kr
INSIGHT TECHNOLOGY SOLUTIONS AB 26 st 21 634 237,00 kr
LÄNSMUSIKEN I ÖREBRO AB 3 st 20 408 000,00 kr
THORENGRUPPEN AB 15 st 20 247 015,00 kr
EON ENERGILÖSNINGAR AB 6103 st 19 539 692,00 kr
PYSSLINGEN FÖRSKOLOR OCH SKOLOR AB 10 st 19 192 247,00 kr
SKANSKA SVERIGE AB 42 st 18 256 027,00 kr
INTERNATIONELLA ENGELSKA SKOLAN 13 st 17 253 491,00 kr
FUTURUM FASTIGHETER I ÖREBRO AB 889 st 15 891 630,00 kr
TS LOKALVÅRD AB 1517 st 14 002 654,00 kr
FÖRSKOLETEAMET HELIANTHUS AB 15 st 12 008 739,00 kr
T-SCHAKT AB 549 st 11 788 854,00 kr
JENSEN EDUCATION COLLEGE AB 10 st 11 769 901,00 kr
LANTMÄTERIET 26 st 11 246 351,00 kr
SCANDEM AB 5593 st 10 622 556,00 kr
KUNSKAPSSKOLAN I SVERIGE AB 5 st 9 695 769,00 kr
SKOLVERKET 7 st 9 492 786,00 kr
LÄNSFÖRSÄKRINGAR BERGSLAGEN 10 st 8 653 160,00 kr
CLEAN-TEAM I ÖREBRO AB 430 st 8 522 251,00 kr
ÖREBRO LÄNS FLYGPLATS AB 9 st 8 314 049,00 kr
TELE2 SVERIGE AB 762 st 8 256 136,00 kr
PLUSGYMNASIET AB 5 st 7 942 800,00 kr
HUMANA LSSSVERIGE AB 61 st 7 829 629,00 kr
NORLANDIA CARE KOSMO AB 7 st 7 508 074,00 kr
STADSMISSIONENS SKOLSTIFTELSE 5 st 7 264 276,00 kr
BROGRUND MARK AB 20 st 6 895 062,00 kr
KUNGSÄNGEN I NORA AB 44 st 6 839 912,00 kr
TUNSTALL AB 373 st 6 786 059,00 kr
BOGFELTS INSTALLATIONER & 241 st 6 459 882,00 kr
PRAKTISKA SVERIGE AB 5 st 6 230 660,00 kr
STENA RECYCLING AB 2418 st 5 807 909,00 kr
SG EQUIPMENT FINANCE 109 st 5 759 918,00 kr
NORLANDIA FÖRSKOLOR KIDS2HOME AB 15 st 5 713 125,00 kr
WSP SVERIGE AB 112 st 5 638 832,00 kr
MARTIN & SERVERA AB 14612 st 5 494 261,00 kr
HUMANA ASSISTANS AB 134 st 5 401 237,00 kr
ME-SKOLAN AB 11 st 5 400 000,00 kr
INPUT INTERIÖR GÖTEBORG AB 188 st 5 168 540,00 kr
EJB NYPONLUNDEN AB 10 st 5 079 048,00 kr
AL-RISALAH SKANDINAVISKA STIFTELSE 10 st 4 823 401,00 kr
ÖREBROPORTEN FASTIGHETER AB 215 st 4 560 627,00 kr
TEXTILIA TVÄTT & TEXTILSERVICE AB 1557 st 4 534 920,00 kr
ESSÈN RÖR AB 156 st 4 480 899,00 kr
A-OMSORG AB 26 st 4 419 993,00 kr
MÖLLER BIL SVERIGE AB/EPP 195 st 4 323 456,00 kr
AHLSELL AB 2342 st 4 243 548,00 kr
IT GYMNASIET SVERIGE AB 6 st 4 239 786,00 kr
ATEA SVERIGE AB 691 st 4 158 500,00 kr
AVANCERAD OMSORG VÅRD AB 10 st 4 084 249,00 kr
BYGGNOR NÄRKE AB 72 st 4 082 367,00 kr
DAHL SVERIGE AB 183 st 4 078 188,00 kr
ADVANIA SVERIGE AB 184 st 4 067 269,00 kr
AL-AZHAR STIFTELSEN 10 st 3 982 694,00 kr
NÄRKEFRAKT EKONOMISK FÖRENING 314 st 3 883 277,00 kr
ARVER LASTBILAR AB 61 st 3 742 997,00 kr
BRING FRIGO AB 6 st 3 737 961,00 kr
BOMAN & SVAHN BYGG & ENTREPRENAD AB 26 st 3 734 957,00 kr
FRÖSUNDA OMSORG AB 13 st 3 656 882,00 kr
KVALITA HEMTJÄNST AB 8 st 3 643 559,00 kr
STIFTELSEN HANNASKOLAN 10 st 3 642 938,00 kr
SECURITAS SVERIGE AB 215 st 3 593 845,00 kr
DIN DAG OMSORG OCH SERVICE AB 14 st 3 557 191,00 kr
GOOD SERVICE SG AB 14 st 3 505 772,00 kr
SWEROCK AB 579 st 3 497 834,00 kr
FRONTIT VÄSTERÅS AB 32 st 3 381 383,00 kr
NC ASSISTANS I ÖREBRO AB 52 st 3 210 787,00 kr
BRICKEBERGSKYRKANS SKOLSTIFTELSE 10 st 3 132 308,00 kr
LYSTRA PERSONLIG ASSISTANS AB 39 st 3 110 094,00 kr
NERCIA UTBILDNING AB 8 st 3 099 200,00 kr
ÖREBROBOSTÄDER AB 519 st 3 096 820,00 kr
LJUD & BILDSKOLAN LBS AB 6 st 3 066 754,00 kr
FÖRENADE SERVICE I SVERIGE AB 157 st 3 011 156,00 kr
FORDONS UTBILDNINGAR I ÖREBRO AB 5 st 2 995 662,00 kr
STIFTELSEN GRENADJÄRSSKOLAN 10 st 2 935 404,00 kr
ÖBO OMSORGSFASTIGHETER AB 323 st 2 876 430,00 kr
TRÄDGÅRDSTEKNIK I MELLANSVERIGE AB 64 st 2 840 605,00 kr
ÖREBRO SLAMSUG AB 261 st 2 830 215,00 kr
AQUASVEA AB 3 st 2 758 900,00 kr
VÄGJOBB I SVERIGE AB 199 st 2 751 262,00 kr
PERSONALKOOP MILJÖVÅRDSCENTRUM 74 st 2 665 253,00 kr
GUNNAR DAFGÅRD AB 1797 st 2 557 639,00 kr
ESKILSTUNA ENERGI & MILJÖ 7 st 2 542 890,00 kr
PASSIV!!!ONE NORDIC AB 48 st 2 513 497,00 kr
FORTUM WASTE SOLUTIONS AB 32 st 2 491 192,00 kr
BYGGTEMA ÖREBRO AB 16 st 2 455 000,00 kr
KURA OMSORG I SVERIGE AB 64 st 2 453 263,00 kr
STAPLES SWEDEN AB ADVANTAGE 5895 st 2 453 005,00 kr
STORKÖKSINNOVATIONER I ALINGSÅS AB 80 st 2 441 410,00 kr
STIFTELSEN JOHANNASKOLAN 10 st 2 413 865,00 kr
DIALOG DV AB 6 st 2 383 453,00 kr
BIOTOTAL FÖRNYELSEBAR VÄXTNÄRING AB 10 st 2 350 873,00 kr
MASKINRINGEN ÖREBRO LÄN EK FÖR 153 st 2 343 792,00 kr
INFRACOM SVERIGE AB 7 st 2 336 061,00 kr
BRÖDERNA D & S AB 51 st 2 310 974,00 kr
SKANSKA INDUSTRIAL SOLUTIONS AB 74 st 2 276 376,00 kr