Information om 902844 leverantörsfakturor från 7544 leverantörer till Örebro kommun sedan 2018. Datan är hämtad från Örebro kommuns sida för öppen data.

2021

Konto Antal fakturor Summa
Bidrag, förening kommunalförb 174 48 962 416,47 kr
Pensutb intjänade före 1998 7 39 258 804,00 kr
Köp plats i särskilt boende 143 37 326 666,00 kr
Köp ensk bedriven förskola 92 32 123 333,00 kr
Köp, fristående grundskola 30 30 564 494,00 kr
Köp, fristående gymnasieskola 61 28 255 643,00 kr
Anläggn gata väg bro ledn park 155 27 077 925,00 kr
Konsulttjänster 663 26 585 341,00 kr
IT-tj standpr licenser pc-pr 167 24 577 185,00 kr
Uppdragsersättning enl avtal 454 21 861 271,00 kr
Pensionskostnad ABÅP KAP-KL 3 21 569 912,47 kr
Byggnation 56 18 936 690,00 kr
Fastigh, anläggn, rep entrepre 330 18 341 334,00 kr
El 7099 17 622 723,00 kr
Lokalvård exempelvis städning 1472 16 583 977,00 kr
Ers för personliga assistenter 3 15 948 541,00 kr
Köp av huvudverksamhet 146 13 177 326,00 kr
Lokalhyror, kontrakt 83 12 271 614,00 kr
Försäkringspremier 17 11 603 497,00 kr
Köp, LOV omvårdnad 40 10 354 545,00 kr
Livsmedel 17488 8 586 718,00 kr
Inköp bilar o transportmedel 21 8 468 008,00 kr
Övriga främmande tjänster 372 7 396 685,00 kr
Köp tekn servicetjänst enl avt 252 7 046 739,00 kr
Inköp, inventarier 432 6 542 943,00 kr
Inköp, verksamhetsinventarier 325 5 971 370,00 kr
Inköp, IT-utrustning 518 5 308 486,00 kr
Entrepr, grävmaskin med förare 246 5 227 381,00 kr
El-arbeten 195 5 179 584,00 kr
Köp, tjänst avfallsförbränning 28 4 916 062,00 kr
Rep underhåll maskin invent 1885 4 800 177,00 kr
Köp IT-tjänster enligt avtal 276 4 512 291,00 kr
Köp mindre rep underh fastigh 885 4 379 259,00 kr
Företagshälsovård 77 4 355 742,00 kr
Tele- och IT-kommunikation 244 4 268 617,00 kr
Transporter 579 4 158 626,00 kr
Hyra bil,andr transpm merän1år 67 3 976 405,00 kr
Personaluppvakt o gåvor,intern 339 3 707 562,00 kr
Larm och bevakning 326 3 464 253,00 kr
Köp, daglig verksamhet 9 3 449 867,00 kr
Köp, LOV serviceinsatser 35 3 293 513,00 kr
Förbrukningsmaterial 2675 3 032 072,00 kr
Asfaltsåterställning 107 2 949 261,00 kr
Förbr mtrl ped mtrl ej böcker 3053 2 939 267,00 kr
Tvätt, arbetskläder o textilie 1032 2 920 882,00 kr
Köp, tjänst snöröjning 121 2 400 156,00 kr
Hyra av arbetsmaskiner 259 2 192 872,00 kr
Inköp, slam till jordbruk 8 2 189 053,00 kr
Inköp anläggn underhållsmat 317 2 102 352,00 kr
Köp, fristående förskoleklass 23 2 072 486,00 kr
Entrepr,transporter med förare 216 2 047 731,00 kr
IT-tj syslic vht stödsys avg n 115 2 035 174,00 kr
Inköp mask aggregat mät p-inst 50 1 982 932,00 kr
Avg kurser konf studieb mässor 482 1 875 683,00 kr
Inköp, rör m.m. enligt artikel 90 1 843 313,00 kr
Inköp, tryckrör, markavlopp 31 1 830 261,00 kr
Köp, gymnasieskola ordinarie 55 1 807 037,00 kr
Förbrukningsinventarier 578 1 768 654,00 kr
Övr främmande tj trygghetslarm 183 1 755 886,00 kr
Lokalhyror särskilt boende 232 1 755 799,00 kr
Köp enl löpa avt fastighskötse 337 1 752 030,00 kr
Köp, skolskjutsar 64 1 732 556,00 kr
Inhyrda sjuksköterskor 33 1 687 945,00 kr
Arbets skydd profilkläder arbs 593 1 653 705,00 kr
Inköp, mobiltelefon o tillbehö 389 1 633 454,00 kr
Avg ex medlem inträde tvlicens 217 1 582 818,00 kr
Köp kom grundskpl ordinarie 38 1 574 443,00 kr
Städ skötse renhållntj fastigh 231 1 539 991,00 kr
Bostadssociala bidrag 71 1 450 869,00 kr
Köp, annan utbildning 46 1 292 639,00 kr
Böcker, läroböcker 538 1 273 897,00 kr
Måltid brukare elever barn anh 28 1 244 905,00 kr
Konsulttjänst, projektering TF 54 1 210 441,00 kr
Köp, glasning 154 1 209 405,00 kr
Porto 333 1 207 527,00 kr
Lokalhyror parkering garage 447 1 119 612,00 kr
Reklam och information 54 1 113 299,00 kr
Labmat läkemed sjukvårdsartikl 1183 1 084 329,00 kr
Sophämtn återvinn avfallsförbr 1359 1 053 890,00 kr
Köp fris gymnskola särskilt st 4 963 597,00 kr
Drivm biogas fordon int klimav 913 943 080,00 kr
Entrepr, väg- gatuskyltning 70 935 585,00 kr
Övriga fastighetskostnader 92 922 257,00 kr
Inkontinensartiklar blöjor 766 916 945,00 kr
Köp, språktolk 178 869 798,00 kr
Bidrag, skötsel 28 868 795,00 kr
Köp, teckentolk 149 792 614,00 kr
Förbr mtrl städ rengöringsmtrl 1242 789 615,00 kr
Vatten avlopp slamsugning 123 743 609,00 kr
Inköp, makadam, singel 36 728 802,00 kr
Inhyrd personal 58 710 216,00 kr
Inköp, konstverk och samlingar 8 706 339,00 kr
Inköp utrustn kök badrum tvätt 102 701 638,00 kr
Entreprenad, ÄTA, TF 6 687 073,00 kr
Kontorsmaterial 1636 672 450,00 kr
Elektronisk media 54 665 195,00 kr
Inköp, el-material 190 663 423,00 kr
Administrativa tjänster 43 662 544,00 kr
Fjärrvärme 47 658 160,00 kr
Konsulttj handledning personal 109 648 148,00 kr
Böcker svensk litteratur bibl 194 617 674,00 kr
Brandskydd 176 613 251,00 kr
Rivning 1 604 840,00 kr
Omvårdnadshjälpmedel 109 597 918,00 kr
Övriga bidrag till enskilda 42 590 292,00 kr
Köp elevresa logi resor simni 102 573 614,00 kr
Inköp verktyg o handredskap 225 566 082,00 kr
Övr främ tj läkare sjukvund br 21 562 719,00 kr
Trycksaker 129 550 319,00 kr
Förbr mtrl kemisktekn prod 163 537 795,00 kr
Inköp,byggnader tekn anläggn 2 536 760,00 kr
Inköp vattenmätar mätinstrumen 3 509 993,00 kr
Inköp, VVS-material 65 504 810,00 kr
Köp, kommunal förskola 7 494 923,00 kr
Inköp, byggnadsmaterial 135 492 579,00 kr
Inköp, byggnadsinventarier 2 483 720,00 kr
Förbr mtrl polyminiumklorid 5 481 913,00 kr
Drivm diesel intern klimatavg 92 461 858,00 kr
Leasing inv långa avt merän1år 404 447 081,00 kr
Förbr mtrl polymer 5 440 709,00 kr
Entreprenad, belysning, TF 4 435 854,00 kr
Inköp,krossat grus 0-90 0-150 44 431 117,00 kr
Köp ensk bedrivet familjedaghe 12 419 559,00 kr
Hyra bil,transpmedel mindr 1år 53 414 003,00 kr
Köp, tjänst parkskötsel 28 408 613,00 kr
Böcker tidn elektronisk media 175 403 412,00 kr
Köp, korttidsplats 20 392 568,00 kr
Drivm syntet diesel int klimav 11 383 308,00 kr
Förbr mtrl järnsulfat 17 382 869,00 kr
Köp transpserv enl avt kollekt 1 381 257,00 kr
Rep undh förbrukninv.kaffema 161 377 636,00 kr
Inköp, väggrus stenmjöl 58 372 942,00 kr
IT-tj avt service underhåll sy 42 368 640,00 kr
Annonsering 69 364 984,00 kr
Snöröjning 20 360 401,00 kr
VVS-arbeten 27 358 939,00 kr
Konsulttjänst, byggledning, TF 22 352 193,00 kr
Tidningar och tidskrifter 109 344 332,00 kr
Entrepr, sprängning 1 340 285,00 kr
IT- förbrukningsmaterial 159 332 342,00 kr
Böcker, facklitteratur 245 309 830,00 kr
Övr fr tj brukare-elevaktivite 167 303 028,00 kr
Inköp, skyltar, trafikmärken 50 292 642,00 kr
Inköp, bärlagergrus 0-18, 0-35 125 286 697,00 kr
Inköp, järn stål metallvaror 268 273 347,00 kr
Övr kostn för transportmedel 91 263 746,00 kr
Kundförluster 1 257 231,00 kr
Självrisker 53 254 481,00 kr
Konsulttjä,projektering,ÄTA,TF 5 240 195,00 kr
Korttidshyra av inventarier 114 227 222,00 kr
IT-tj servicebyråtj köp driftt 29 224 145,00 kr
Inköp, läsplatta 29 220 364,00 kr
Inköp elkraft va gas f distrib 1 220 176,00 kr
IT-tjänster övr köp IT-tjänste 67 215 513,00 kr
Lokalhyror moduler paviljong 5 213 024,00 kr
Entrepr, kameraundersökning 9 208 129,00 kr
Enklare förtäring interna möte 259 206 532,00 kr
Förvaltningsavgifter 1 201 450,00 kr
Inköp mark o fyllnadsmat 54 201 164,00 kr
Sjukvårdsartiklar vaccin 93 184 209,00 kr
Konsulttjänst, teckentolk 26 173 675,00 kr
Förbrmtrl djur och växter 45 173 539,00 kr
Representation, extern 16 172 037,00 kr
Drivm mack fordonsgas TF fordo 2 169 221,00 kr
Inköp, växter, utsäde 13 166 610,00 kr
Terminalglasögon 208 163 097,00 kr
Eldningsolja 5 160 966,00 kr
Konsulttjänst, besiktning, TF 13 157 956,00 kr
Konsulttj,förundersökningar,TF 9 152 736,00 kr
Specialmedia bibliotek 12 142 876,00 kr
Div skatter och offentliga avg 26 140 673,00 kr
Personalrepresentation,internt 94 139 355,00 kr
Pensförsäkr förmånsbest ålders 3 138 480,00 kr
Köp, obligatorisk särskola 1 128 357,00 kr
Inköp, trävaror 20 124 199,00 kr
Entreprenad tippning 58 113 339,00 kr
Hälso friskvårdsrelater tjänst 60 106 812,00 kr
Sotning 30 101 159,00 kr
Lokal-och bostadshyror korttid 16 100 995,00 kr
Gåvor, externa 28 93 629,00 kr
Köp gymnasiesärskola ordinarie 3 91 400,00 kr
Drivm bensinblyfri int klimavg 91 89 861,00 kr
Köp IP- och fulltextfaktura 8 89 249,00 kr
Köp särs stöd ensk fsk/frigrsk 2 84 032,00 kr
Rep gata väg bro ledning park 17 81 329,00 kr
Entrepr. laboratorieanalyser 17 74 129,00 kr
Avg avtal säkerhetstj kontante 16 73 696,00 kr
Köp, samordnad varutransport 18 70 909,00 kr
Driv och smörjmedel 8 70 801,00 kr
Fordonsskatt 48 67 783,00 kr
Inhyrd omvårdnadspersonal 1 65 336,00 kr
Arbetsmarknförsäkring TFA-KL 1 62 191,00 kr
Entrepr, hämtn avvattnat slam 1 59 275,00 kr
IT-tj service stköp inst under 4 58 806,00 kr
Måltider, näringsdryck 159 55 973,00 kr
Köp, kommunal fritidshem 3 52 208,00 kr
Inköp, betong cement murbruk 4 52 094,00 kr
Bidrag premier o stipendier 11 51 160,00 kr
Drivmedel, gas 19 49 385,00 kr
Entreprenad, mark-o jordprover 20 48 137,00 kr
Markhyror 12 44 789,00 kr
TeleITkom datakommunik ADSL 19 41 413,00 kr
Vatten avlopp avgift 9 41 285,00 kr
Målningsarbeten 6 38 024,00 kr
Div skatter off avg klimatavgi 3 37 400,00 kr
Böcker övriga språk bibliotek 15 34 805,00 kr
Div skatter off avg stämpelavg 27 33 478,00 kr
Avg avtal bk/bg/pg/korttermina 58 30 713,00 kr
Konsulttjänst, språktolk 23 30 489,00 kr
Köp entrepr inom kom uppdrag 5 30 228,00 kr
Tele IT-kom direktabon larm mm 43 29 969,00 kr
Drivmedel Aspen miljöbensin 5 26 135,00 kr
IT-tjänst, digital arbetsplats 3 24 852,00 kr
Leasingarbmask lå avt merän1år 12 24 480,00 kr
Dröjsmålsränta leverantörsfakt 47 23 961,00 kr
Entreprenad,vibrationsmätn,TF 5 23 912,00 kr
Köp dagvårdsresor 3 22 233,00 kr
Entreprenad, sanering, TF 4 21 516,00 kr
Avg förseningsavg levfakturor 48 21 313,00 kr
Inköp, betongrör brunnar m.m. 3 20 940,00 kr
Övr finans kostn,obligationlån 1 19 133,00 kr
Köp kom förskolekl ej skolboms 2 18 841,00 kr
Div skatter off avg miljöavgif 9 18 006,00 kr
Övr finansi kostn certifikatpr 2 15 315,00 kr
Köp utf omvårdninsats internt 1 15 258,00 kr
Inköp färger kemtekn prod 10 14 481,00 kr
Entrepr, hämtning våtslam 2 14 200,00 kr
Förbr mtrl terapimaterial 9 14 183,00 kr
Bidrag kosters till praktikant 7 12 115,00 kr
Avg best under fraktfri belopp 96 11 882,00 kr
Bidrag ers till företag prakti 1 10 433,00 kr
Anläggningsavgifter 2 10 020,00 kr
Entrepr, dykning 1 9 600,00 kr
Räntekostn, obligationslån 2 9 316,00 kr
Livsmedel vatten lättöl läsk 9 8 102,00 kr
Köp skanning av fakturor 2 7 598,00 kr
IT-tj sysutv progtj lokalt cen 2 7 480,00 kr
Förbr mtrl pedag anläggnunderh 4 7 425,00 kr
Resor Parkeringsavg. Anställda 63 6 382,00 kr
Inköp, geotextilmatta 1 4 356,00 kr
Förbr mtrl maskindiskmedel 6 4 088,00 kr
Friskvårdscheck 4 4 006,00 kr
Anläggnavg el engångsavg 1 4 000,00 kr
Inredningsarbeten 2 3 018,00 kr
Bidrag resebidrag för elever 6 2 776,00 kr
Entrepr, betonghåltagning 1 2 115,00 kr
Värme kyla kostn uppvärmn kyln 2 2 058,00 kr
Grupplivförsäkring 1 1 860,00 kr
Konsulttjän,förprojektering TF 1 1 660,00 kr
Lokalhyror ej utnyttj bostäder 4 1 602,00 kr
Övriga riskkostnader 4 1 221,00 kr
Köp, lastpall- o emballage 5 837,00 kr
Köp transportservice färdtjäns 1 790,00 kr
Trängselsk kommuns egna bilar 18 710,00 kr
Ekonomiskt bistånd 1 680,00 kr
Resor, tåg anställda 2 655,00 kr
Avg återkall inkassoär kundfak 1 600,00 kr
Livsmedel vin 1 371,00 kr
Köp tjänst halkbekämpn sandn 3 348,00 kr
Köp, svefaktura 1 252,00 kr
Öresutjämning 215 0,00 kr
Resor utrike flyg anst klimavg 2 -1 563,00 kr
Resor, båt anställda 1 -2 407,00 kr
Hotell och logi anställda 14 -227 347,00 kr
Lokalhyror 2:a hand lägenheter 66 -386 949,00 kr
Skatteväxl regl gt-resor(ers L 1 -1 551 960,00 kr

Per månad 2021

Månad Antal fakturor Summa
Januari 23055 st 255 691 967,00 kr
Februari 17400 st 167 868 054,00 kr
Mars 23646 st 268 586 189,94 kr

Topp 100 leverantörer 2021

Leverantör Antal fakturor Summa
KPA PENSIONSSERVICE AB 10 st 47 611 873,47 kr
NCC CONSTRUCTION SVERIGE AB 35 st 28 688 007,00 kr
NERIKES BRANDKÅR 25 st 21 659 807,00 kr
INSIGHT TECHNOLOGY SOLUTIONS AB 13 st 21 177 084,00 kr
FÖRSÄKRINGSKASSAN 6 st 16 041 845,00 kr
PASSIV!!!NORLANDIA CARE AB 8 st 14 651 267,00 kr
FUTURUM FASTIGHETER I ÖREBRO AB 567 st 13 850 465,00 kr
LÄNSMUSIKEN I ÖREBRO AB 2 st 13 672 000,00 kr
EON ENERGILÖSNINGAR AB 3668 st 12 374 044,00 kr
REGION ÖREBRO LÄN 523 st 11 426 944,00 kr
PYSSLINGEN FÖRSKOLOR OCH SKOLOR AB 7 st 11 132 802,00 kr
THORENGRUPPEN AB 9 st 8 846 694,00 kr
LÄNSFÖRSÄKRINGAR BERGSLAGEN 6 st 8 633 586,00 kr
SKANSKA SVERIGE AB 24 st 8 503 037,00 kr
INTERNATIONELLA ENGELSKA SKOLAN 6 st 8 371 932,00 kr
TS LOKALVÅRD AB 905 st 8 359 161,00 kr
T-SCHAKT AB 303 st 7 181 993,00 kr
FÖRSKOLETEAMET HELIANTHUS AB 9 st 6 774 301,00 kr
SCANDEM AB 3357 st 6 431 588,00 kr
TELE2 SVERIGE AB 519 st 5 521 848,00 kr
NORLANDIA CARE KOSMO AB 4 st 5 518 092,00 kr
JENSEN EDUCATION COLLEGE AB 6 st 5 436 081,00 kr
CLEAN-TEAM I ÖREBRO AB 263 st 5 174 019,00 kr
ÖREBRO LÄNS FLYGPLATS AB 6 st 5 058 226,00 kr
KUNSKAPSSKOLAN I SVERIGE AB 3 st 4 750 999,00 kr
PLUSGYMNASIET AB 3 st 4 395 807,00 kr
TUNSTALL AB 201 st 4 318 723,00 kr
MÖLLER BIL SVERIGE AB/EPP 124 st 4 098 343,00 kr
KUNGSÄNGEN I NORA AB 26 st 4 059 471,00 kr
ME-SKOLAN AB 6 st 4 020 000,00 kr
HUMANA LSSSVERIGE AB 29 st 3 915 391,00 kr
SG EQUIPMENT FINANCE 69 st 3 710 670,00 kr
ARVER LASTBILAR AB 43 st 3 621 652,00 kr
BOGFELTS INSTALLATIONER & 129 st 3 613 718,00 kr
STADSMISSIONENS SKOLSTIFTELSE 3 st 3 445 610,00 kr
WSP SVERIGE AB 66 st 3 290 261,00 kr
NORLANDIA FÖRSKOLOR KIDS2HOME AB 8 st 3 202 021,00 kr
ÖREBROPORTEN FASTIGHETER AB 149 st 3 166 757,00 kr
HUMANA ASSISTANS AB 65 st 3 120 517,00 kr
BYGGNOR NÄRKE AB 53 st 3 102 330,00 kr
TEXTILIA TVÄTT & TEXTILSERVICE AB 1021 st 3 085 623,00 kr
EJB NYPONLUNDEN AB 6 st 2 911 872,00 kr
MARTIN & SERVERA AB 7711 st 2 851 727,00 kr
ADVANIA SVERIGE AB 111 st 2 812 986,00 kr
PRAKTISKA SVERIGE AB 3 st 2 778 026,00 kr
INPUT INTERIÖR GÖTEBORG AB 137 st 2 736 025,00 kr
ESSÈN RÖR AB 90 st 2 729 493,00 kr
STENA RECYCLING AB 1425 st 2 714 239,00 kr
ÖBO OMSORGSFASTIGHETER AB 305 st 2 694 502,00 kr
AHLSELL AB 1357 st 2 689 691,00 kr
AVANCERAD OMSORG VÅRD AB 7 st 2 568 784,00 kr
KVALITA HEMTJÄNST AB 4 st 2 400 845,00 kr
IT GYMNASIET SVERIGE AB 4 st 2 385 198,00 kr
BROGRUND MARK AB 12 st 2 359 556,00 kr
BOMAN & SVAHN BYGG & ENTREPRENAD AB 18 st 2 346 754,00 kr
A-OMSORG AB 14 st 2 332 622,00 kr
NÄRKEFRAKT EKONOMISK FÖRENING 206 st 2 332 224,00 kr
FORTUM WASTE SOLUTIONS AB 21 st 2 322 081,00 kr
AL-RISALAH SKANDINAVISKA STIFTELSE 6 st 2 312 463,00 kr
STIFTELSEN GRENADJÄRSSKOLAN 6 st 2 274 581,00 kr
PROTECTOR FORSIKRING ASA 2 st 2 224 100,00 kr
STORKÖKSINNOVATIONER I ALINGSÅS AB 59 st 2 198 524,00 kr
SKANSKA INDUSTRIAL SOLUTIONS AB 73 st 2 194 026,00 kr
BRING FRIGO AB 4 st 2 192 426,00 kr
DIN DAG OMSORG OCH SERVICE AB 11 st 2 174 063,00 kr
FRÖSUNDA OMSORG AB 8 st 2 168 629,00 kr
ÖREBROBOSTÄDER AB 310 st 2 148 112,00 kr
DAHL SVERIGE AB 87 st 2 112 677,00 kr
SECURITAS SVERIGE AB 121 st 2 103 957,00 kr
GOOD SERVICE SG AB 9 st 2 063 678,00 kr
TRÄDGÅRDSTEKNIK I MELLANSVERIGE AB 34 st 2 041 313,00 kr
SOCIALDEMOKRATERNA 1 st 2 039 200,00 kr
ESKILSTUNA ENERGI & MILJÖ 6 st 2 026 549,00 kr
NERCIA UTBILDNING AB 5 st 2 008 400,00 kr
LYSTRA PERSONLIG ASSISTANS AB 26 st 1 974 489,00 kr
BYGGTEMA ÖREBRO AB 9 st 1 960 347,00 kr
SWEROCK AB 329 st 1 955 597,00 kr
AL-AZHAR STIFTELSEN 6 st 1 948 825,00 kr
ATEA SVERIGE AB 439 st 1 941 717,00 kr
FÖRENADE SERVICE I SVERIGE AB 101 st 1 899 940,00 kr
AQUASVEA AB 2 st 1 878 400,00 kr
NC ASSISTANS I ÖREBRO AB 27 st 1 825 933,00 kr
BRICKEBERGSKYRKANS SKOLSTIFTELSE 6 st 1 804 491,00 kr
STIFTELSEN HANNASKOLAN 6 st 1 781 489,00 kr
ÖREBRO SLAMSUG AB 148 st 1 757 619,00 kr
TRIFFIQ FÖRETAGSPROFILERING AB 9 st 1 728 211,00 kr
LÄROMEDIA BOKHANDEL ÖREBRO AB 808 st 1 699 553,00 kr
BIOTOTAL FÖRNYELSEBAR VÄXTNÄRING AB 7 st 1 680 889,00 kr
CARDSKIPPER AB 1 st 1 678 700,00 kr
FRONTIT VÄSTERÅS AB 16 st 1 620 010,00 kr
PERSONALKOOP MILJÖVÅRDSCENTRUM 41 st 1 590 720,00 kr
TRANAB MARKBYGGNAD AB 4 st 1 579 332,00 kr
STAPLES SWEDEN AB ADVANTAGE 3549 st 1 566 646,00 kr
ÖHRLINGS PRICEWATERHOUSECOOPERS AB 3 st 1 524 250,00 kr
ALFRED NOBEL SCIENCE PARK AB 2 st 1 499 420,00 kr
ÖREBRO SK FUTSALKLUBB 66 st 1 486 063,00 kr
SKOLVERKET 2 st 1 465 500,00 kr
GUNNAR DAFGÅRD AB 990 st 1 425 264,00 kr
STIFTELSEN JOHANNASKOLAN 6 st 1 404 942,00 kr
KARLSLUNDS IF HFK 2 st 1 387 759,00 kr