Information om 1024151 leverantörsfakturor från 8019 leverantörer till Örebro kommun sedan 2018. Datan är hämtad från Örebro kommuns sida för öppen data.

2021

Konto Antal fakturor Summa
Bidrag, förening kommunalförb 824 144 700 699,94 kr
Byggnation 205 108 129 993,47 kr
Anläggn gata väg bro ledn park 513 106 060 396,47 kr
Pensutb intjänade före 1998 18 104 390 088,00 kr
Köp, IFO övrigt enligt avtal 1678 103 427 755,47 kr
Köp plats i särskilt boende 454 91 305 425,00 kr
Köp, fristående gymnasieskola 163 75 678 442,00 kr
Köp ensk bedriven förskola 195 70 612 727,00 kr
Köp, fristående grundskola 67 68 867 996,00 kr
Konsulttjänster 1850 68 246 800,00 kr
Uppdragsersättning enl avtal 1453 67 172 646,00 kr
Lokalvård exempelvis städning 4546 53 763 375,00 kr
Pensionskostnad ABÅP KAP-KL 10 50 431 127,47 kr
Ers för personliga assistenter 9 48 586 642,00 kr
El 21077 47 523 890,00 kr
Fastigh, anläggn, rep entrepre 954 47 162 114,00 kr
Köp av huvudverksamhet 465 45 985 287,00 kr
Övriga främmande tjänster 1109 39 524 619,47 kr
Inköp, inventarier 1096 33 939 330,00 kr
Köp, LOV omvårdnad 123 29 672 375,00 kr
IT-tj standpr licenser pc-pr 380 29 276 905,00 kr
Inköp, IT-utrustning 1244 25 970 266,00 kr
Livsmedel 50308 24 994 513,00 kr
Köp tekn servicetjänst enl avt 895 21 020 633,00 kr
Lokalhyror, kontrakt 205 19 249 630,00 kr
Asfaltsåterställning 358 16 697 600,00 kr
Entrepr, grävmaskin med förare 788 16 388 331,00 kr
Inköp, verksamhetsinventarier 812 15 665 512,00 kr
Köp IT-tjänster enligt avtal 854 15 336 453,00 kr
El-arbeten 623 15 262 980,00 kr
Inköp bilar o transportmedel 47 14 406 672,00 kr
Rep underhåll maskin invent 4948 13 803 346,00 kr
Larm och bevakning 1088 13 424 062,00 kr
Köp mindre rep underh fastigh 2434 13 370 713,00 kr
Transporter 1797 12 563 309,00 kr
Företagshälsovård 156 12 294 635,00 kr
Försäkringspremier 22 12 263 107,00 kr
Div skatter och offentliga avg 106 10 893 586,00 kr
Entrepr,transporter med förare 634 10 794 327,00 kr
Köp, daglig verksamhet 31 10 485 941,00 kr
Tele- och IT-kommunikation 699 10 279 996,00 kr
Hyra bil,andr transpm merän1år 166 10 238 188,00 kr
Köp, tjänst avfallsförbränning 63 9 811 883,00 kr
Personaluppvakt o gåvor,intern 981 9 587 119,00 kr
Inköp anläggn underhållsmat 940 8 161 602,00 kr
Förbrukningsmaterial 7700 7 814 391,00 kr
Köp, LOV serviceinsatser 113 7 503 379,00 kr
Tvätt, arbetskläder o textilie 2846 7 479 086,00 kr
Förbr mtrl ped mtrl ej böcker 7483 6 863 665,00 kr
Inköp mask aggregat mät p-inst 146 6 804 690,00 kr
Entreprenad, ÄTA, TF 29 6 270 607,00 kr
Avg kurser konf studieb mässor 1246 6 009 300,00 kr
Konsulttjänst, projektering TF 144 5 917 498,00 kr
IT-tj syslic vht stödsys avg n 288 5 743 874,00 kr
Köp kom grundskpl ordinarie 106 5 569 212,00 kr
Köp, gymnasieskola ordinarie 143 5 534 692,00 kr
Inköp, rör m.m. enligt artikel 353 5 481 666,00 kr
Köp enl löpa avt fastighskötse 985 5 394 476,00 kr
Köp, fristående förskoleklass 53 5 132 327,00 kr
Bidrag, skötsel 113 5 122 886,00 kr
Köp, språktolk 562 5 098 110,00 kr
Inköp, slam till jordbruk 14 5 056 974,00 kr
Inköp, tryckrör, markavlopp 82 4 963 660,00 kr
Köp, skolskjutsar 213 4 810 561,00 kr
Hyra av arbetsmaskiner 667 4 770 763,00 kr
Övr främmande tj trygghetslarm 661 4 732 087,00 kr
Inhyrda sjuksköterskor 115 4 716 502,00 kr
Förbrukningsinventarier 1627 4 626 101,00 kr
Bostadssociala bidrag 246 4 610 290,00 kr
Avg ex medlem inträde tvlicens 386 4 547 281,00 kr
Böcker, läroböcker 1397 4 465 448,00 kr
Entrepr, väg- gatuskyltning 267 4 306 550,00 kr
Övr främ tj läkare sjukvund br 66 4 060 217,00 kr
Inköp, el-material 422 3 946 451,00 kr
Sophämtn återvinn avfallsförbr 4164 3 683 376,00 kr
Köp, tjänst snöröjning 199 3 610 395,00 kr
Måltid brukare elever barn anh 75 3 421 213,00 kr
Porto 1020 3 394 806,00 kr
Lokalhyror parkering garage 1310 3 387 512,00 kr
Inköp, mobiltelefon o tillbehö 936 3 382 582,00 kr
Inköp, läsplatta 117 3 370 069,00 kr
Arbets skydd profilkläder arbs 1519 3 349 112,00 kr
Inköp,byggnader tekn anläggn 8 3 329 766,00 kr
Vatten avlopp slamsugning 449 3 253 546,00 kr
Städ skötse renhållntj fastigh 736 3 194 557,00 kr
Köp transpserv enl avt kollekt 8 2 998 018,00 kr
Labmat läkemed sjukvårdsartikl 3181 2 901 033,00 kr
Lokalhyror moduler paviljong 18 2 880 735,00 kr
Köp, glasning 456 2 868 632,00 kr
Drivm biogas fordon int klimav 2599 2 868 545,00 kr
Inkontinensartiklar blöjor 2352 2 785 726,00 kr
Inköp, konstverk och samlingar 23 2 725 218,00 kr
Köp, kommunal förskola 29 2 706 660,00 kr
Köp, teckentolk 414 2 590 053,00 kr
Inhyrd personal 127 2 394 853,00 kr
IT-tj avt service underhåll sy 125 2 387 340,00 kr
Köp, annan utbildning 119 2 281 526,00 kr
Kontorsmaterial 4640 2 094 713,00 kr
Omvårdnadshjälpmedel 312 2 071 659,00 kr
Övriga fastighetskostnader 272 2 050 563,00 kr
Rivning 9 2 010 589,00 kr
Köp transportservice färdtjäns 2 2 000 790,00 kr
Lokalhyror särskilt boende 252 1 959 534,00 kr
Brandskydd 484 1 949 090,00 kr
Konsulttjä,projektering,ÄTA,TF 26 1 943 269,00 kr
Förbr mtrl städ rengöringsmtrl 3384 1 942 143,00 kr
Reklam och information 125 1 937 569,00 kr
Köp fris gymnskola särskilt st 7 1 893 348,00 kr
Friskvårdscheck 12 1 828 112,00 kr
Förbr mtrl polyminiumklorid 20 1 766 627,00 kr
Köp elevresa logi resor simni 349 1 755 319,00 kr
Böcker tidn elektronisk media 531 1 734 543,00 kr
Böcker svensk litteratur bibl 532 1 651 014,00 kr
Inköp verktyg o handredskap 605 1 643 325,00 kr
Inköp mark o fyllnadsmat 204 1 637 125,00 kr
Anläggningsavgifter 13 1 617 804,00 kr
Administrativa tjänster 139 1 611 666,00 kr
Elektronisk media 116 1 570 912,00 kr
Konsulttj handledning personal 308 1 565 040,00 kr
Köp entrepr inom kom uppdrag 143 1 487 788,00 kr
Annonsering 186 1 455 098,00 kr
Inköp,krossat grus 0-90 0-150 120 1 396 663,00 kr
Förbr mtrl polymer 11 1 390 543,00 kr
Inköp, VVS-material 161 1 380 867,00 kr
Köp, tjänst parkskötsel 117 1 374 620,00 kr
Leasing inv långa avt merän1år 1166 1 358 134,00 kr
Trycksaker 419 1 324 995,00 kr
Grupplivförsäkring 3 1 322 494,00 kr
Övriga bidrag till enskilda 182 1 320 811,00 kr
Förbr mtrl kemisktekn prod 462 1 305 349,00 kr
Övr fr tj brukare-elevaktivite 588 1 301 623,00 kr
Fjärrvärme 132 1 272 546,00 kr
Drivm diesel intern klimatavg 250 1 260 498,00 kr
Hyra bil,transpmedel mindr 1år 221 1 208 625,00 kr
IT-tjänster övr köp IT-tjänste 211 1 159 789,00 kr
Basal hygienutrustning 469 1 148 780,00 kr
Inköp utrustn kök badrum tvätt 224 1 145 427,00 kr
Drivm syntet diesel int klimav 30 1 137 739,00 kr
Köp, studiehandledning 9 1 129 487,00 kr
Förvaltningsavgifter 7 1 121 032,00 kr
Köp, korttidsplats 56 1 117 324,00 kr
Konsulttjänst, byggledning, TF 66 1 107 200,00 kr
Köp ensk bedrivet familjedaghe 31 1 103 523,00 kr
Inköp, växter, utsäde 59 1 098 889,00 kr
Förbr mtrl järnsulfat 42 1 042 261,00 kr
Inköp elkraft va gas f distrib 7 1 036 636,00 kr
Tidningar och tidskrifter 274 1 035 784,00 kr
Inköp, väggrus stenmjöl 137 1 013 147,00 kr
Inköp, byggnadsmaterial 307 988 627,00 kr
Inköp, makadam, singel 82 973 835,00 kr
Böcker, facklitteratur 651 972 228,00 kr
Övr kostn för transportmedel 263 952 115,00 kr
Köp dagvårdsresor 23 945 811,00 kr
Rep gata väg bro ledning park 80 941 773,00 kr
VVS-arbeten 66 925 713,00 kr
IT- förbrukningsmaterial 446 922 113,00 kr
Förbrmtrl djur och växter 194 914 179,00 kr
Inköp, bärlagergrus 0-18, 0-35 325 893 179,00 kr
Inköp finansiella anl tillgång 1 859 656,00 kr
Korttidshyra av inventarier 393 837 736,00 kr
Inköp, skyltar, trafikmärken 109 835 500,00 kr
Rep undh förbrukninv.kaffema 421 827 697,00 kr
Entreprenad, belysning, TF 18 730 762,00 kr
IT-tj servicebyråtj köp driftt 99 727 716,00 kr
Representation, extern 80 722 329,00 kr
Inköp, järn stål metallvaror 905 691 034,00 kr
Enklare förtäring interna möte 738 674 100,00 kr
Snöröjning 39 651 635,00 kr
Div skatter off avg klimatavgi 9 636 864,00 kr
Personalrepresentation,internt 340 623 373,00 kr
Självrisker 135 619 394,00 kr
Entreprenad,vibrationsmätn,TF 36 588 697,00 kr
Inköp vattenmätar mätinstrumen 8 588 233,00 kr
Entrepr, hämtn avvattnat slam 2 563 583,00 kr
Konsulttj,förundersökningar,TF 19 553 743,00 kr
Driv och smörjmedel 34 507 001,00 kr
Inköp, betongrör brunnar m.m. 30 498 951,00 kr
Öresutjämning 252 486 392,00 kr
Inköp, byggnadsinventarier 4 483 720,00 kr
IT-tj service stköp inst under 18 475 585,00 kr
Konsulttjänst, teckentolk 79 475 300,00 kr
Köp, obligatorisk särskola 3 463 583,00 kr
Entrepr,kabel-ledningsflytt,TF 2 453 864,00 kr
Entrepr, kameraundersökning 19 448 276,00 kr
Entreprenad tippning 135 396 680,00 kr
Gåvor, externa 88 371 839,00 kr
Inköp, trävaror 58 365 880,00 kr
Drivm bensinblyfri int klimavg 295 365 161,00 kr
Köp, samordnad varutransport 91 353 562,00 kr
Entrepr, sprängning 1 340 285,00 kr
Terminalglasögon 470 327 204,00 kr
Eldningsolja 9 325 108,00 kr
Lokalhyror 2:a hand lägenheter 297 320 174,00 kr
Köp IP- och fulltextfaktura 26 319 551,00 kr
Bidrag ers till företag prakti 22 302 438,00 kr
Sjukvårdsartiklar vaccin 177 298 505,00 kr
Pensförsäkr förmånsbest ålders 8 284 894,00 kr
Hälso friskvårdsrelater tjänst 145 277 346,00 kr
TeleITkom datakommunik ADSL 66 273 741,00 kr
Entreprenad, sanering, TF 7 273 463,00 kr
Konsulttjänst, besiktning, TF 24 265 789,00 kr
Inköp av fastigheter 2 264 820,00 kr
Trädgårdssköts grönytor 14 260 670,00 kr
Kundförluster 1 257 231,00 kr
Entrepr. laboratorieanalyser 64 254 571,00 kr
Specialmedia bibliotek 23 254 449,00 kr
Köp, kommunal fritidshem 13 251 670,00 kr
Sotning 96 250 373,00 kr
Tele IT-kom direktabon larm mm 159 245 825,00 kr
Målningsarbeten 26 226 703,00 kr
Lokal-och bostadshyror korttid 33 223 148,00 kr
Inköp av el f drift distribanl 2 223 000,00 kr
Köp gymnasiesärskola ordinarie 14 222 466,00 kr
Måltider, näringsdryck 567 217 100,00 kr
Fordonsskatt 181 214 926,00 kr
Arbetsmarknförsäkring TFA-KL 3 214 003,00 kr
Avg avtal säkerhetstj kontante 145 202 730,00 kr
Inköp färger kemtekn prod 65 193 682,00 kr
Anläggnavg el engångsavg 7 189 897,00 kr
Drivm mack fordonsgas TF fordo 2 169 221,00 kr
Straffavg,skadestånd,intråners 2 160 000,00 kr
Inköp, betong cement murbruk 31 155 407,00 kr
Entrepr, hämtning våtslam 24 136 573,00 kr
Avg avtal bk/bg/pg/korttermina 202 119 141,00 kr
Drivmedel Aspen miljöbensin 17 115 827,00 kr
Drivmedel, gas 51 112 846,00 kr
Köp kom förskolekl ej skolboms 14 110 918,00 kr
Böcker övriga språk bibliotek 50 96 349,00 kr
Div skatter off avg miljöavgif 21 95 565,00 kr
Inredningsarbeten 20 90 473,00 kr
Dröjsmålsränta leverantörsfakt 155 85 064,00 kr
Köp särs stöd ensk fsk/frigrsk 2 84 032,00 kr
Entreprenad, mark-o jordprover 59 83 993,00 kr
Vatten avlopp avgift 22 82 818,00 kr
Köp tjänst halkbekämpn sandn 10 76 318,00 kr
Div skatter off avg stämpelavg 73 73 840,00 kr
Bidrag premier o stipendier 15 73 106,00 kr
Markhyror 23 69 730,00 kr
Inhyrd omvårdnadspersonal 1 65 336,00 kr
Entrepr, dykning 3 64 650,00 kr
Avg förseningsavg levfakturor 215 59 221,00 kr
Resor utrike flyg anst klimavg 16 57 909,00 kr
Riskkostnader skadestånd 8 56 500,00 kr
Köp, påminnelse via mejl 41 56 302,00 kr
Inköp, geotextilmatta 10 54 018,00 kr
Förbr mtrl terapimaterial 25 50 137,00 kr
Övriga finansiella intäkter 19 50 112,00 kr
Inköp djur för naturbruksskola 1 50 100,00 kr
Övr finansi kostn certifikatpr 8 48 581,00 kr
Leasingarbmask lå avt merän1år 29 46 999,00 kr
Förbr mtrl maskindiskmedel 10 35 914,00 kr
Livsmedel vatten lättöl läsk 35 35 466,00 kr
Entrepren,trafikavstängning,TF 14 32 918,00 kr
Resor, tåg anställda 29 31 938,00 kr
Värme kyla kostn uppvärmn kyln 3 30 878,00 kr
Entrepr, betonghåltagning 5 30 703,00 kr
Konsulttj handledning uppdrags 3 29 080,00 kr
IT-tjänst, digital arbetsplats 5 28 480,00 kr
Köp skanning av fakturor 6 28 232,00 kr
Resor Parkeringsavg. Anställda 149 25 791,00 kr
Livsmedel kioskvaror 15 25 718,00 kr
Skyddsutrustn,hälsa o sjukvård 26 25 522,00 kr
Förbr mtrl pedag anläggnunderh 11 24 748,00 kr
Köp, förvaltningsresor 7 21 121,00 kr
Övr finans kostn,obligationlån 1 19 133,00 kr
Resor, båt anställda 2 18 005,00 kr
IT-tj sysutv progtj lokalt cen 5 15 667,00 kr
Köp utf omvårdninsats internt 1 15 258,00 kr
Lokalhyror ej utnyttj bostäder 5 13 954,00 kr
Bidrag kosters till praktikant 9 13 731,00 kr
Avg best under fraktfri belopp 110 12 318,00 kr
Halkbekämpn ex sandning 1 11 000,00 kr
Räntekostn, obligationslån 2 9 316,00 kr
Måltid personal pedag o brukar 2 8 824,00 kr
Bidrag resebidrag för elever 11 6 569,00 kr
Resor, buss anställda 4 5 624,00 kr
Övriga riskkostnader 16 5 437,00 kr
Resor, taxi anställda 3 5 127,00 kr
Köp, lastpall- o emballage 28 4 338,00 kr
Trängselsk kommuns egna bilar 66 4 125,00 kr
Konsulttjänst, språktolk 63 4 068,00 kr
Entrepr,återställ park-grönyta 1 2 850,00 kr
Konsulttjän,förprojektering TF 1 1 660,00 kr
Livsmedel vin 3 1 271,00 kr
Köp kommunal familjedaghem 2 1 065,00 kr
Entreprenad,trafiksignaler, TF 1 1 060,00 kr
Ekonomiskt bistånd 2 1 042,00 kr
Avg återkall inkassoär kundfak 1 600,00 kr
Avgift, växling/insättning/utt 1 360,00 kr
Köp, svefaktura 1 252,00 kr
Entrepr, upplastning slam 1 57,00 kr
Köp medicinskt färdigbeh 4 0,00 kr
Hotell och logi anställda 38 -153 742,00 kr
Skatteväxl regl gt-resor(ers L 2 -3 103 920,00 kr

Per månad 2021

Månad Antal fakturor Summa
Januari 23055 st 255 691 967,00 kr
Februari 17400 st 167 868 054,00 kr
Mars 23646 st 268 586 189,94 kr
April 22161 st 202 069 478,00 kr
Maj 20858 st 274 548 346,47 kr
Juni 21957 st 271 433 536,00 kr
Juli 21172 st 240 130 085,94 kr
Augusti 13861 st 188 483 838,47 kr
September 21298 st 246 587 810,47 kr

Topp 100 leverantörer 2021

Leverantör Antal fakturor Summa
KPA PENSIONSSERVICE AB 29 st 136 900 468,94 kr
NCC CONSTRUCTION SVERIGE AB 108 st 95 191 466,00 kr
NERIKES BRANDKÅR 97 st 65 041 909,00 kr
SKANSKA SVERIGE AB 82 st 50 666 397,00 kr
FÖRSÄKRINGSKASSAN 15 st 48 817 281,00 kr
BROGRUND MARK AB 53 st 38 877 128,00 kr
REGION ÖREBRO LÄN 1417 st 37 979 851,00 kr
LÄNSMUSIKEN I ÖREBRO AB 9 st 33 942 200,00 kr
EON ENERGILÖSNINGAR AB 10923 st 31 045 334,00 kr
TS LOKALVÅRD AB 2918 st 27 653 031,00 kr
PASSIV!!!NORLANDIA CARE AB 28 st 26 647 666,00 kr
FUTURUM FASTIGHETER I ÖREBRO AB 1569 st 25 346 477,00 kr
THORENGRUPPEN AB 27 st 24 808 268,00 kr
PYSSLINGEN FÖRSKOLOR OCH SKOLOR AB 14 st 23 077 794,00 kr
T-SCHAKT AB 1046 st 22 742 889,00 kr
NCC INDUSTRY AB 148 st 22 210 006,47 kr
INSIGHT TECHNOLOGY SOLUTIONS AB 39 st 22 073 706,00 kr
INTERNATIONELLA ENGELSKA SKOLAN 16 st 21 476 492,00 kr
ADVANIA SVERIGE AB 336 st 21 472 481,00 kr
CLEAN-TEAM I ÖREBRO AB 833 st 17 305 161,00 kr
HUMANA LSSSVERIGE AB 138 st 17 037 090,00 kr
SCANDEM AB 9926 st 16 879 755,00 kr
INPUT INTERIÖR GÖTEBORG AB 334 st 16 690 331,00 kr
TRANAB MARKBYGGNAD AB 26 st 15 710 839,00 kr
TELE2 SVERIGE AB 1176 st 14 647 285,00 kr
JENSEN EDUCATION COLLEGE AB 12 st 14 507 269,00 kr
FÖRSKOLETEAMET HELIANTHUS AB 18 st 14 459 635,00 kr
STATENS INSTITUTIONSSTYRELSE 120 st 13 790 203,00 kr
INFRACOM SVERIGE AB 25 st 13 663 646,00 kr
LANTMÄTERIET 42 st 12 665 991,00 kr
ÖREBRO LÄNS FLYGPLATS AB 15 st 12 554 410,00 kr
STENA RECYCLING AB 4308 st 12 385 791,00 kr
TUNSTALL AB 699 st 12 266 862,00 kr
KUNSKAPSSKOLAN I SVERIGE AB 6 st 12 088 112,00 kr
KUNGSÄNGEN I NORA AB 77 st 11 816 484,00 kr
BOGFELTS INSTALLATIONER & 469 st 10 809 449,00 kr
PEAB ASFALT AB 193 st 10 129 754,00 kr
SKOLVERKET 11 st 9 809 892,00 kr
HUMANA ASSISTANS AB 259 st 9 748 277,00 kr
MARTIN & SERVERA AB 25270 st 9 739 745,00 kr
SG EQUIPMENT FINANCE 188 st 9 702 355,00 kr
WSP SVERIGE AB 199 st 9 682 368,00 kr
PLUSGYMNASIET AB 6 st 9 458 685,00 kr
BYGGNOR NÄRKE AB 142 st 9 063 539,00 kr
STADSMISSIONENS SKOLSTIFTELSE 6 st 9 018 362,00 kr
ESSÈN RÖR AB 261 st 8 949 227,00 kr
LÄNSFÖRSÄKRINGAR BERGSLAGEN 18 st 8 840 938,00 kr
AHLSELL AB 3769 st 8 711 661,00 kr
ATEA SVERIGE AB 997 st 8 553 772,00 kr
TEXTILIA TVÄTT & TEXTILSERVICE AB 2794 st 7 829 591,00 kr
PRAKTISKA SVERIGE AB 6 st 7 643 787,00 kr
NORLANDIA CARE KOSMO AB 13 st 7 631 218,00 kr
AVANCERAD OMSORG VÅRD AB 16 st 7 427 792,00 kr
FRÖSUNDA OMSORG AB 19 st 7 057 667,00 kr
CARDSKIPPER AB 3 st 7 037 800,00 kr
DAHL SVERIGE AB 324 st 7 032 525,00 kr
NORLANDIA FÖRSKOLOR KIDS2HOME AB 18 st 6 834 035,00 kr
SKANSKA INDUSTRIAL SOLUTIONS AB 146 st 6 702 260,00 kr
KFUM ÖREBRO 56 st 6 682 327,00 kr
ÖREBROPORTEN FASTIGHETER AB 409 st 6 587 651,00 kr
KVALITA HEMTJÄNST AB 13 st 6 304 253,00 kr
FRONTIT VÄSTERÅS AB 53 st 6 283 156,00 kr
BRING FRIGO AB 10 st 6 199 302,00 kr
SECURITAS SVERIGE AB 425 st 6 151 129,00 kr
TRÄDGÅRDSTEKNIK I MELLANSVERIGE AB 183 st 6 116 542,00 kr
MÖLLER BIL SVERIGE AB/EPP 351 st 6 081 698,00 kr
ME-SKOLAN AB 13 st 6 080 000,00 kr
EJB NYPONLUNDEN AB 12 st 6 058 256,00 kr
NC ASSISTANS I ÖREBRO AB 107 st 5 955 651,00 kr
SWEROCK AB 1073 st 5 932 310,00 kr
STIFTELSEN BERGSLAGSGÅRDAR 124 st 5 889 124,00 kr
BOMAN & SVAHN BYGG & ENTREPRENAD AB 50 st 5 808 774,00 kr
FÖRENADE SERVICE I SVERIGE AB 271 st 5 739 017,00 kr
KINNARPS I ÖREBRO AB 107 st 5 672 605,00 kr
AL-RISALAH SKANDINAVISKA STIFTELSE 13 st 5 611 650,00 kr
LÄROMEDIA BOKHANDEL ÖREBRO AB 2127 st 5 585 388,00 kr
A-OMSORG AB 41 st 5 546 133,00 kr
NÄRKEFRAKT EKONOMISK FÖRENING 485 st 5 432 118,00 kr
NERCIA UTBILDNING AB 15 st 5 361 000,00 kr
GOOD SERVICE SG AB 24 st 5 256 571,00 kr
ÖREBROBOSTÄDER AB 990 st 5 243 364,00 kr
BIOTOTAL FÖRNYELSEBAR VÄXTNÄRING AB 14 st 5 053 118,00 kr
IT GYMNASIET SVERIGE AB 7 st 5 051 139,00 kr
LYSTRA PERSONLIG ASSISTANS AB 65 st 4 986 375,00 kr
AQUASVEA AB 7 st 4 980 652,00 kr
WENNLÖFS ÅTERVINNING AB 14 st 4 924 472,00 kr
DIN DAG OMSORG OCH SERVICE AB 27 st 4 916 008,00 kr
AL-AZHAR STIFTELSEN 12 st 4 915 705,00 kr
ÖREBRO SK FUTSALKLUBB 277 st 4 887 229,00 kr
KURA OMSORG I SVERIGE AB 142 st 4 863 858,00 kr
ÖREBRO SLAMSUG AB 537 st 4 830 761,00 kr
PERSONALKOOP MILJÖVÅRDSCENTRUM 140 st 4 789 949,00 kr
TEAM TEJBRANT AB 7 st 4 753 790,00 kr
DIALOG DV AB 10 st 4 625 461,00 kr
MAGELUNGEN UTVECKLING AB 144 st 4 579 380,00 kr
ESKILSTUNA ENERGI & MILJÖ 11 st 4 563 251,00 kr
SKADETEKNIK SVERIGE AB 45 st 4 530 181,00 kr
VÄGJOBB I SVERIGE AB 313 st 4 505 413,00 kr
STIFTELSEN HANNASKOLAN 12 st 4 494 129,00 kr
ONEMED SVERIGE AB 4530 st 4 462 692,00 kr